• Polityka prywatności

 1. Informacje podstawowe

  Polityka Prywatności stanowi część regulaminu korzystania z systemu sklepu internetowego NostroCafe.pl znajdującego się pod adresem www.NostroCafe.pl. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu sklepu internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z systemu sklepu internetowego NostroCafe.pl.

 2. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NostroCafe sp z o.o ul. Andrzejewskiego 5/3, 60-119 Poznań

  W razie pytań dotyczących sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila biuro@NostroCafe.pl.

 3. Gromadzone Dane

  Gromadzone dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, e-mail, adres IP.

 4. Cel przetwarzania Danych

  a) Zawarcia umowy o świadczenie usługi. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO. Długość przetwarzania: przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą udostępniane liniom lotniczym lub innym usługodawcom po to, aby sfinalizować usługę.

  b) Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO i Art. 6 ust. 1 lit. c). Długość przetwarzania: przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

  c) Wysyłanie newslettera. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a). Długość przetwarzania: Aż do cofnięcia zgody.

  d) Działania marketingowe. Podstawa prawna: Art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Długość przetwarzania: Aż do cofnięcia zgody.

 5. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

  Podanie danych jest dobrowolne i konieczne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć klikając w link, umieszczony w każdym newsletterze lub kontaktując się z nami pod adresem biuro@NostroCafe.pl.

  Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

  Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 6. Zabezpieczenie Danych

  Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Pozostałe postanowienia

  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe.

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska